Sử dụng tính năng chia cột trong Word không chỉ giúp văn bản của bạn gọn gàng và dễ đọc mà còn giúp bạn dễ dàng quản lý và tìm kiếm thông tin. Trong bài viết sau, Thủ thuật online sẽ hướng dẫn bạn cách chia cột trong Word 2007, 2010, 2013 và 2016 nhé!

1. Cách chia cột trong Word 2007

Bước 1: Bạn bôi đen văn bản muốn chia cột > Chọn Page Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns.

Bạn có thể chọn thêm các tùy chọn định dạng khác như:

 • One, two, three: Là số cột được chia.
 • Left: Văn bản chia làm 2 cột, cột bên trái sẽ nhỏ hơn cột còn lại.
 • Right: Văn bản chia làm 2 cột, cột bên phải sẽ nhỏ hơn cột còn lại.

Bạn bôi đen văn bản > Chọn Page Layout > Chọn Columns

Bước 2: Cửa sổ Columns hiện ra, bạn có thể thực hiện các tùy chọn bên dưới.

 • Number of columns: Số cột bạn muốn chia.
 • Width and spacing: Bạn chỉnh sửa kích thước từng cột và khoảng cách giữa các cột.

Cửa sổ Coulums hiện ra, bạn có thể thực hiện các tùy chọn bên dưới

Bước 3: Tại mục Apply to, bạn chọn mục phù hợp > Chọn OK.

 • Selected text: Áp dụng trang hiện tại.
 • Selected sections: Áp dụng đoạn văn bản được chọn.
 • Whole ducument: Áp dụng toàn bộ văn bản.

Tại mục Apply to, bạn chọn mục phù hợp > Chọn OK

Video hướng dẫn cách chia cột trong Word:

2. Cách chia cột trong Word 2010, 2013, 2016

Bước 1: Bạn vào Page Layout > Chọn Columns > More Columns.

 • Cách chia cột trong Word 2010.

Cách chia cột trong Word 2010

 • Cách chia cột trong Word 2013.

Cách chia cột trong Word 2013

 • Cách chia cột trong Word 2016.

Cách chia cột trong Word 2016

3. Cách chia nhiều hơn 3 cột trong Word

Hướng dẫn bên dưới được thực hiện trên Microsoft Word 2016.

Bước 1: Chọn thẻ Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns.

Chọn thẻ Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns

Bước 2: Tại dòng Number of Columns, bạn điền số cột muốn chia > Chọn OK.

Tại dòng Number of Columns, bạn điền số cột muốn chia > Chọn OK

4. Cách chia đều các cột trong Word

Bước 1: Bạn đặt trỏ chuột tại đầu đoạn văn bản muốn chuyển sang cột khác.

Bước 2: Chọn thẻ Layout > Chọn Breaks > Chọn Columns để chuyển văn bản sang cột khác.

Chọn thẻ Layout > Chọn Breaks > Chọn Columns chuyển văn bản sang cột khác

5. Thêm đường kẻ giữa các cột vừa tạo

Bước 1:  Chọn cột văn bản muốn thêm đường kẻ > Chọn Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns.

Chọn cột văn bản muốn thêm đường kẻ > Chọn Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns

Bước 2: Tích chọn Line between > Chọn OK.

Tích chọn Line between > Chọn OK

6. Chỉnh kích thước và khoảng cách giữa các cột

Bước 1: Chọn cột văn bản muốn điều chỉnh > Chọn Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns.

Chọn cột văn bản muốn điều chỉnh > Chọn Layout > Chọn Columns > Chọn More Columns

Bước 2: Tại mục Width and spacing, bạn điền thông số vào Width (kích thước cột) và Spacing (khoảng cách giữa các cột) > Chọn OK.

Bạn điền thông số vào Width (kích thước cột) và Spacing (khoảng cách giữa các cột) > Chọn OK

7. Cách bỏ chia cột vừa tạo

Bước 1: Bôi đen văn bản đã chia cột.

Bôi đen văn bản đã chia cột

Bước 2: Chọn thẻ Layout > Chọn Columns > Chọn One.

Chọn thẻ Layout > Chọn Columns > Chọn One

Bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách chia cột trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 dễ dàng và hiệu quả. Mong rằng với hướng dẫn này bạn sẽ thực hiện được tốt với văn bản của mình.

Xem thêm thủ thuật Word

Theo ĐMX

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *